Privacy statement

Privacy Statement

Wij zijn Stichting 4 Lucas. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.stichting4lucas.nl en www.4lucas.nl en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving ).

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt op onze website, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy statement. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten kunnen wij de volgende gegevens van u nodig:

Naam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

We verzamelen ook informatie van u die niet persoonlijk is als u onze website gebruikt, zoals de naam van de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat u gebruikt

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen uw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Stichting 4 Lucas. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. UIw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan uw e-mailadres gekoppeld tenzij u dit zelf toevoegt.

Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van u: e-mailadres, voornaam, achternaam, adresgegevens, woonplaats en telefoonnummer. Zo kunnen wij de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Nieuwsbrief
Stichting 4 Lucas biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Bij iedere communicatie wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten en Beveiling van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan wij deze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen uw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan online opslagservices. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kunt u onze cookieverklaring lezen.

Wijziging van de privacy statement
Wij kunnen deze privacy statement aanpassen. Als wij de privacy statement in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy statement. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij grote wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

U mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Stichting 4 Lucas
KvK-nummer: 55328199
Tel +31 46 202 2002
info@4Lucas.nl